Зоотрополис | Zootopia

Зоотрополис | Zootopia

Твърдо решена да докаже себе си и уменията си, полицай Джуди Хопс, първият заек в полицейския участък на Зоотрополис, грабва попадналия ѝ шанс да разреши първия си случай, дори това да означава тя да си…

виж филма >